Pirátské příjmy z veřejných zdrojů - Martin Kákona

[ ZK ]

Za období Čistý příjem Hrubý příjem Důvod
12/2020 5001 CZK ZK
1/2021 6776 CZK ZK
2/2021 6580 CZK ZK
3/2021 7210 CZK ZK
4/2021 6580 CZK ZK
5/2021 6580 CZK ZK
6/2021 7210 CZK ZK
7/2021 7210 CZK ZK
8/2021 7210 CZK ZK
9/2021 6580 CZK ZK
10/2021 7840 CZK ZK
11/2021 7840 CZK ZK
12/2021 7196 CZK ZK
1/2022 7196 CZK ZK
2/2022 6580 CZK ZK
3/2022 6580 CZK ZK
4/2022 7196 CZK ZK
5/2022 7812 CZK ZK
6/2022 7812 CZK ZK
7/2022 7812 CZK ZK
8/2022 6580 CZK ZK
9/2022 7196 CZK ZK
10/2022 7196 CZK ZK
11/2022 7812 CZK ZK
12/2022 7196 CZK ZK
1/2023 1352 CZK ZM
1/2023 7812 CZK ZK

Seznam všech Pirátů a Pirátek zveřejňujících odměny