Pirátské příjmy z veřejných zdrojů - Milan Kryl

Za období Čistý příjem Hrubý příjem Důvod
12/2018 44892 CZK Uvolněný předseda VUR MČ Praha 5
12/2019 318364 CZK Uvolněný předseda VUR MČ Praha 5
12/2020 200509 CZK Zastupitel MČ Praha 5 - 2 výbory a 1 komise
12/2020 18000 CZK Člen VUR MHMP za r.2019-2020
12/2021 232166 CZK Zastupitel MČ Praha 5 - 2 výbory a 1 komise
11/2022 19285 CZK Člen VUR MHMP za r.2021-2022 (za 320hodin)
12/2022 285369 CZK Zastupitel - 2 výbory a 1 komise a místostarosta MČ Praha 5

Seznam všech Pirátů a Pirátek zveřejňujících odměny