Pirátské příjmy z veřejných zdrojů - Martin Štěrba

[ Kontrolní výbor ZMČ Praha 8 ] [ Komise RHMP pro veřejnou dopravu ]

Za období Čistý příjem Hrubý příjem Důvod
6/2019 950 CZK redakční rada časopisu Osmička (12/2018–6/2019)
12/2019 950 CZK redakční rada časopisu Osmička (7–12/2019)
6/2020 1583 CZK redakční rada časopisu Osmička (1–6/2020)
12/2020 396 CZK redakční rada časopisu Osmička (7–12/2020)
6/2021 1610 CZK redakční rada časopisu Osmička (1–6/2021)
12/2021 1610 CZK redakční rada časopisu Osmička (7–12/2021)
6/2022 2415 CZK redakční rada časopisu Osmička (1–6/2022)
11/2022 3600 CZK náhrada OSVČ (11/2022)
11/2022 5915 CZK zastupitel MČ Praha 8, předseda kontrolního výboru + redakční rada časopisu Osmička (7–9/2022)
12/2022 2715 CZK náhrada OSVČ (12/2022)
12/2022 47036 CZK zastupitel MČ Praha 8, uvolněný předseda kontrolního výboru
1/2023 57842 CZK zastupitel MČ Praha 8, uvolněný předseda kontrolního výboru
2/2023 57896 CZK zastupitel MČ Praha 8, uvolněný předseda kontrolního výboru
3/2023 57815 CZK zastupitel MČ Praha 8, uvolněný předseda kontrolního výboru
4/2023 57950 CZK zastupitel MČ Praha 8, uvolněný předseda kontrolního výboru
5/2023 57869 CZK zastupitel MČ Praha 8, uvolněný předseda kontrolního výboru
6/2023 58509 CZK zastupitel MČ Praha 8, uvolněný předseda kontrolního výboru
7/2023 60336 CZK zastupitel MČ Praha 8, uvolněný předseda kontrolního výboru
8/2023 60736 CZK zastupitel MČ Praha 8, uvolněný předseda kontrolního výboru
9/2023 60436 CZK zastupitel MČ Praha 8, uvolněný předseda kontrolního výboru

Seznam všech Pirátů a Pirátek zveřejňujících odměny